green

Защо трябва да изберете

Дейност и услуги

Фирмени Кредити

Всяка компания, на определен етап от своето развитие изпитва нужда от привличане на допълнително външно финансиране. Дори при наличие на достатъчен собствен финансов ресурс, ползването на заемни средства може да допринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирмата.

На първо място, фактът, че даден проект или дейност, осъществявана от компанията получава положителна оценка от консервативна институция, каквито са банките, способства за повишаване доверието на контрагенти, инвеститори и клиенти както към този проект или дейност, така и към компанията като цяло.

На второ място – цената на банковия ресурс, особено при дългосрочните инвестиционни кредити е сравнително ниска. Това може да помогне на мениджърския екип да пренасочи част от собствените ресурси или съответно да използва привлечения капитал за подобряване на съществуващи дейности или развитие на допълнителни такива: разработване на нови продукти, подобряване качеството на съществуващите, намаляване на разходите, разширяване портфолиото от услуги, предлагани от фирмата.

Какво е факторинг?

Факторинг е покупката на търговски вземания и ви предоставя уникален пакет от финансови услуги, който включва:

 • Административно-счетоводно управление на търговските вземания
 • Събиране на търговските вземания
 • Оборотно финансиране без допълнителни обезпечения
 • До 100% покритие на кредитния риск, произтичащ от евентуална несъстоятелност или фалит на купувачите

Факторингът е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане. Продажбата на отложено плащане се превръща в стандарт, който е все по-популярен и предпочитан от купувачите както на международните пазари, така и в България. Отложеното плащане предоставя на купувачите възможността да ползват безплатно търговски кредит за доставките си през периода, в който произвеждат своите продукти и ги реализират на крайния потребител. Това ги освобождава от нуждата да ползват банкови кредитни линии и ги улеснява да не издават акредитиви или банкови гаранции. Вие може да използвате тези предимства, когато договаряте търговските си взаимоотношения.

Продажбата на отложено плащане обаче създава и редица проблеми. Трябва да създадете ефективно управление на търговските вземания, произтичащи от взаимоотношението, и да осигурите оборотен капитал, за да финансирате такива продажби. Не можете да бъдете сигурни в платежоспособността на купувача и в това дали той ще плати както е договорено. Затова е необходимо да се създаде ефективен кредитен контрол и процедура за събиране на дължимите средства.

Тук идват на помощ факторинг услугите. Те са тристранна транзакция между:

 • Финансова институция (Факторинг компания);
 • Организация, продаваща стоки или услуги (Вие);
 • Търговски длъжници (Купувачи).

Факторинг компанията (наричана още Фактор) е ваш партньор, като изцяло обслужва търговските ви взаимоотношения с продажби на отложено плащане. Факторът предоставя уникален пакет от услуги, с които бихте могли да увеличите оборотния капитал на вашата компания, за да финансирате развитието й, като съчетаете това с професионално управление на вземанията, и в повечето случаи с покритие на риска.

Факторинг е покупката на търговски вземания и ви предоставя уникален пакет от финансови услуги, който включва:

 • Административно-счетоводно управление на търговските вземания
 • Събиране на търговските вземания
 • Оборотно финансиране без допълнителни обезпечения
 • До 100% покритие на кредитния риск, произтичащ от евентуална несъстоятелност или фалит на купувачите

Факторингът е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане. Продажбата на отложено плащане се превръща в стандарт, който е все по-популярен и предпочитан от купувачите както на международните пазари, така и в България. Отложеното плащане предоставя на купувачите възможността да ползват безплатно търговски кредит за доставките си през периода, в който произвеждат своите продукти и ги реализират на крайния потребител. Това ги освобождава от нуждата да ползват банкови кредитни линии и ги улеснява да не издават акредитиви или банкови гаранции. Вие може да използвате тези предимства, когато договаряте търговските си взаимоотношения.

Продажбата на отложено плащане обаче създава и редица проблеми. Трябва да създадете ефективно управление на търговските вземания, произтичащи от взаимоотношението, и да осигурите оборотен капитал, за да финансирате такива продажби. Не можете да бъдете сигурни в платежоспособността на купувача и в това дали той ще плати както е договорено. Затова е необходимо да се създаде ефективен кредитен контрол и процедура за събиране на дължимите средства.

Тук идват на помощ факторинг услугите. Те са тристранна транзакция между:

 • Финансова институция (Факторинг компания);
 • Организация, продаваща стоки или услуги (Вие);
 • Търговски длъжници (Купувачи).

Факторинг компанията (наричана още Фактор) е ваш партньор, като изцяло обслужва търговските ви взаимоотношения с продажби на отложено плащане. Факторът предоставя уникален пакет от услуги, с които бихте могли да увеличите оборотния капитал на вашата компания, за да финансирате развитието й, като съчетаете това с професионално управление на вземанията, и в повечето случаи с покритие на риска.

Услуги, които предлагаме

 • Кредитиране

 • Факторинг

Условия за поверителност

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?