0700 70 444

Кредит Пенсионер

Възползвайте се още сега от невероятните ни условия!

Заявка

Кредит Пенсионер

Това е продукт предназначен за хора получаващи пенсия по една от следните категории:

Пенсии за трудова дейност:

 • Пенсия за осигуретелен стаж и възраст;
 • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
 • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
 • Наследствена пенсия;

Пенсии, несвързани с трудова дейност:

 • Пенсии за военна инвалидност;
 • Пенсия за гражданска инвалидност;
 • Социална пенсия за старост;
 • Социална пенсия за инвалидност;
 • Пенсия за особени заслуги;
 • Персонална пенсия;
 • Суми до 2000 лв.
 • Период на погасяване от 2 до 12 месеца

Условия за кандидатстване:

 • Да имаш българско гражданство или ако си чужденец да имаш статут на постоянно пребиваващ на територията на страната.
 • Да си на възраст над 18 години.
 • Да получаваш една от по-горе изброените видове пенсии.