0700 70 444

Кредит Седмица

Възползвайте се още сега от невероятните ни условия!

Заявка

Кредит Седмица

Това е продукт предназначен за всякакви нужди, който Ви дава възможност да разполагате с парите си без ограничения и да погасявате вноските си бързо и лесно в рамките на седмица. Кандидатстването става само с лична карта, а одобрението по заема до минути*.

  • Суми до 3000 лв.
  • Период на погасяване от 8 до 60 седмица

Условия за кандидатстване:

  • Да имаш българско гражданство или ако си чужденец да имаш статут на постоянно пребиваващ на територията на страната.
  • Да си на възраст над 18 години.