0700 70 444

Кредит Стандарт

Възползвайте се още сега от невероятните ни условия!

Заявка

Кредит Стандарт

Това е продукт предназначен за всякакви нужди, който Ви дава възможност да разполагате с парите си без ограничения. Кандидатстването става само с лична карта, а одобрението по заема до минути*.

  • Суми до 3000 лв.
  • Период на погасяване от 2 до 12 месеца

Условия за кандидатстване:

  • Да имаш българско гражданство или ако си чужденец да имаш статут на постоянно пребиваващ на територията на страната.
  • Да си на възраст над 18 години.